23 Days around Taiwan :: เดินทาง 23 วันรอบเกาะไต้หวัน

::  23 Days around Taiwan  :: ไต้หวันมีอะไร … ไปคนเดียวทำไมตั้ง 23 วัน การเดินทางไปไต้หวันในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการอยากจะเดินทางไปนาน ๆ ที่ไหนซักที่ อยากจะไปเดินภูเขา เข้าสู่ธรรมชาติ .. อยากไปนาน ๆ แต่งบประมาณก็มีไม่เยอะ … จนสุดท้ายมาจบที่ไต้หวันซึ่งอยู่แบบฟรีวีซ่าได้ถึง 30 วัน และค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็อยู่ในงบที่พอไหว การมาไต้หวันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เราเคยมาที่นี่แล้วเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งครั้งก่อนที่มา เราก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่นิยมไปกัน คือที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake),… Continue Reading